Κωδικός: 2585-90

Ποδιά εργασίας
Δ.Α. 75 x 50 cm
Χ.Ε. 9 x 9 cm