Κωδικός: 2330-90,2310-90

α)
2330-90
Δίμετρο σπαστό ξύλινο
Δ.Α. 23 x 3 cm
Χ.Ε. 17 x 2,5 cm
β)
2310-90

Δίμετρο αλφάδι
Δ.Α. 5 x 6 cm
Χ.Ε. 2,2 x 1 cm