Κωδικός: 2300-90

Δίμετρο
Δ.Α. 5 x 6 cm
Χ.Ε. 4,3 x 2,3 cm