Κωδικός: 2600-90

Υφασμάτινη ποδιά
οικιακής χρήσης
Δ.Α. 59,5 x 89 cm
Χ.Ε. 28 x 18 cm