Κωδικός: 2290-90

Ποδιά οικοδομών
Δ.Α. 37 x 22 cm
Χ.Ε. 18 x 12 cm